Projektas "Polipropileninio gaminio (kėdės) medžiagos ir struktūros tyrimas"

UAB "Vaigora" kartu su Kauno Technologijos universiteto Medžiagų mokslo instituto mokslininkais įvyvendino projektą "Polipropileninio gaminio (kėdės) medžiagos ir struktūros tyrimas",kuris buvo finansuojamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto "Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K "Inočekiai".